Cała treść

Kampanie społeczne na temat bezpieczeństwa są konieczne

Prawie dwie trzecie badanych zauważyło pozytywne zmiany na drogach krajowych w Polsce w 2013 roku. Ponad połowa uważa za konieczne kampanie na temat poprawy bezpieczeństwa – to główne wnioski płynące z raportu o bezpieczeństwie ruchu drogowego na drogach krajowych.
Badania ta temat bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, postrzegania zmian w sieci dróg krajowych oraz postrzegania kampanii informacyjno-edukacyjnej „Drogi zaufania – program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych” przeprowadził Instytut Badawczy IPC. Próba była ogólnopolska i reprezentatywna – zapytano 1002 respondentów.
Kiedy powiatowe nie znaczą krajowe
Na pytanie: Jakimi drogami zarządza GDDKiA większość ankietowanych wskazała poprawnie, że są to autostrady – 75,0%, drogi krajowe – 65,5% oraz drogi ekspresowe – 45,5%. Ale połowa badanych zakreśliła też: wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz inne drogi. To wskazówka dla GDDKiA, że powinna pracować nad kojarzeniem marki z dobrą jakością dróg krajowych. Większość ankietowanych dostrzega bowiem pozytywne zmiany na drogach krajowych – 62,2%. Zauważyli je w większym stopniu mężczyźni niż kobiety (64,4% wobec 59,3%), a także kierowcy zawodowi wobec zwykłych kierowców (70,7% wobec 62,7%). Pozytywne zmiany dostrzegali przede wszystkim badani w wieku od 35 do 44 lat – 73,5%.
Drogi gminne do poprawki
Badani głównie zauważali większą ilość wyremontowanych dróg (66,6%) oraz większą ilość nowych dróg ekspresowych (36,4%) i większą ilość autostrad (35,8%). Nie znaczy to, że działania na drogach ocenili na piątkę. Kiedy mieli określić stopień swojego zadowolenia z poszczególnych dróg na 5-stopniowej skali okazało się, że respondenci są najbardziej zadowoleni z autostrad i dróg ekspresowych – tu średnia ocen była najwyższa – 3,95 oraz 3,87. Drogi krajowe, ostatnie, którymi zarządza GDDKiA były oceniane nieco niżej – 41,8% respondentów dało cenę 3. Najniżej respondenci oceniali drogi gminne – prawie co trzeci badany dawał jedynkę w 5-stopniowej skali.
Trzy czwarte w pasach
Połowa badanych uważa, że na drogach krajowych jeździ się bezpiecznie. Równie duża grupa badanych jest przeciwnego zdania (41,3%, różnica 8,2 punktów procentowych). Jako najważniejsze warunki zachowania bezpieczeństwo na drogach badani najczęściej podawali jazdę w zapiętych pasach, jazdę zgodnie z ograniczeniami prędkości, a także dostosowanie jazdy do warunków panujących na drodze. Około trzy czwarte badanych jeździ w zapiętych pasach. Zgodnie z ograniczeniami prędkości oraz dostosowując się do warunków panujących na drodze porusza się połowa badanych. Czterech na dziesięciu ankietowanych jest zdania, że na zwiększenie bezpieczeństwa wpływa płynna jazda. Dość duża grupa badanych (33%) wskazało na odpoczywanie co pewien czas w trakcie długiej trasy.

(Źródło: ITS POLSKA)