Cała treść

Dzień informacyjny pierwszych konkursów Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020

Dnia 30 stycznia br. w Instytucie Kolejnictwa odbędzie się dzień informacyjny pierwszych konkursów Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020. Organizatorami spotkania są Instytut Kolejnictwa i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Poniżej program spotkania. Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się tutaj.

Agenda spotkania
9:30 Rejestracja;
10:00 Powitanie, dr inż. Andrzej Żurkowski Dyrektor Instytutu Kolejnictwa;
10:10 Doświadczenia Instytutu Kolejnictwa z zaangażowania w Programy Ramowe w  obszarze transportu szynowego, Witold Olpiński, Instytut Kolejnictwa;
10:20 Program Horyzont 2020 – założenia Transport w programie Horyzont 2020 ,Mikołaj  Pyczak, KPK;
10:50 Smart, green and integrated transport – tematyka transportu szynowego w  Programie Prac 2014-2015, Zbigniew Turek, KPK;
11:05 Inicjatywa SHIFT2RAIL, Krajowy Program Sektorowy INNORAIL, Zbigniew Turek,  KPK;
11:50 Przerwa;
12:10 Zasady uczestnictwa (w tym finansowe) i udostępniania wyników badań, Barbara  Trammer, KPK;
12:40 Zasady składania wniosków w konkursach obszaru Transport, Mikołaj Pyczak, KPK;
13:10 Propozycje współpracy przedstawiane w trakcie spotkań brokerskich ETNA Plus.  Najbliższe wydarzenia. Mikołaj Pyczak, KPK;
13:25 Dyskusja;
14:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania.

(Źródło: Instytut Kolejnictwa)