Cała treść

Pierwsza tabela wyników w dziedzinie transportu w UE

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj po raz pierwszy tabelę wyników w dziedzinie transportu w Unii. Porównano w niej wyniki państw członkowskich w 22 kategoriach dotyczących transportu, wyróżniając w obrębie większości tych kategorii pięć krajów, które osiągnęły najlepsze wyniki, i pięć z wynikami najgorszymi. Holandia i Niemcy mogą poszczycić się najlepszymi wynikami w 11 kategoriach i zajmują czołowe pozycje w tabeli, zaraz po nich plasują się Szwecja, Wielka Brytania i Dania.
Zadaniem tej pierwszej tabeli wyników w dziedzinie transportu w Unii jest unaocznienie zróżnicowania wyników osiąganych przez państwa członkowskie w kwestiach związanych z transportem na terytorium Europy. Ma ona również pomóc państwom członkowskim w zidentyfikowaniu obszarów, w których konieczna jest poprawa, i określeniu priorytetów w zakresie inwestycji i przedmiotowej polityki. Zestawienie to stworzono wykorzystując dane z różnych źródeł (z Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska, Banku Światowego i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). W nadchodzących latach Komisja zamierza poprawić jakość stosowanych wskaźników, we współpracy z państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami, a także śledzić postępy w poszczególnych państwach członkowskich.
Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za mobilność i transport, stwierdził: „Taka tablica wyników to wspaniałe narzędzie, które graficznie przedstawia rezultaty naszych dotychczasowych wysiłków na drodze do skuteczniejszego, bardziej przyjaznego dla użytkowników i środowiska oraz bezpieczniejszego systemu transportu. Daje ona oczywiście jedynie chwilowy obraz sytuacji, lecz może posłużyć nam i państwom członkowskim jako punkt odniesienia i źródło inspiracji w kształtowaniu dalszej współpracy”.
Tablicę można wyświetlić z wynikami uporządkowanymi albo według rodzaju transportu (drogowy, kolejowy, wodny, lotniczy) albo według jednej z następujących kategorii:

  • jednolity rynek (dostęp do rynku, regulacja);
  • infrastruktura;
  • wpływ na środowisko;
  • bezpieczeństwo;
  • transpozycja prawa unijnego;
  • naruszenia prawa unijnego;
  • innowacje i badania naukowe; oraz
  • logistyka.

Tablicę wyników uzupełniają statystyki (bez rankingów) dotyczące poszczególnych krajów (z danymi na temat wydatków na transport, udziału poszczególnych rodzajów transportu w rynku i finansowania ze środków unijnych na inwestycje w dziedzinie transportu).
W poniższej tabeli podano, ile razy dany kraj znalazł się wśród państw, które osiągnęły najlepsze wyniki, a ile razy wśród tych z najgorszymi wynikami. Punktacja łączna jest obliczana poprzez odjęcie punktów za wyniki w grupie najgorszych od punktów za wyniki w grupie najlepszych:

 

Wśród 5 najlepszych Wśród 5 najgorszych Punktacja łączna
NL 11 0 11
DE 11 1 10
SE 9 1 8
UK 9 2 7
DK 5 0 5
FI 6 3 3
LU 5 2 3
MT 4 2 2
AT 3 2 1
FR 5 4 1
IE 5 5 0
SI 4 4 0
ES 4 4 0
BE 4 4 0
EE 4 5 -1
SK 4 5 -1
LV 4 5 -1
CZ 2 3 -1
HU 3 5 -2
IT 3 5 -2
HR 1 4 -3
CY 2 5 -3
PT 3 6 -3
RO 4 7 -3
LT 2 6 -4
EL 2 8 -6
BG 3 9 -6
PL 3 9 -6

 

(Źródło: KE)