Cała treść

Planowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAME – relacja z seminarium w Toruniu

Planowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAME4 kwietnia 2014 r. w Toruniu odbyło się jednodniowe seminarium pn. „Planowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury EFRAME”. Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Gospodarzem wydarzenia był Prezydent Miasta Torunia. Patronat nad seminarium objęli również: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Parlamentarny Zespół ds. ITS i Logistyki oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Sala seminaryjna udostępniona została dzięki uprzejmości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
W seminarium wzięło udział  blisko 100 osób  –  reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg z całej Polski.
Celem seminarium było zapoznanie uczestników z architekturą ITS, a  także znalezienie  odpowiedzi na pytania: czym jest architektura, jak wygląda proces jej opracowywania (definicja granic, poziom szczegółowości), jakie są korzyści z niej płynące.
Uczestnicy zapoznali się również z procesem wspomagania tworzenia architektury ITS oraz usług z nią związanych, a także z narzędziami wspomagającymi proces tworzenia architektury wraz z omówieniem i przedstawieniem przykładów dotyczących praktycznych aspektów wdrożenia architektury ITS.
Seminarium podzielono na dwie części, w ramach których odbyło 7 wystąpień. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja, podczas której uczestnicy seminarium mogli kierować pytania do prelegentów.
Otwarcia seminarium dokonał Bartłomiej Bodio – Przewodniczący Parlamentarnego Zespół ds. ITS i Logistyki.
”Musimy mieć świadomość, że Inteligentne Systemy Transportowe to nie tyle przyszłość ale już teraźniejszość, coś Planowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAMEco dzieje się teraz,  w tej chwili i nawet jeśli my w stosunku do Europy czy świata jesteśmy opóźnieni, powinniśmy postarać sie zbudować takie fundamenty, które pozwolą nam wyeliminować te wszystkie błędy, które popełnili pionierzy. Dzisiaj znajdujemy się na najważniejszym etapie tworzenia ram, na których będziemy mogli budować kolejne elementy zintegrowanego systemu. Bardzo ważne abyśmy robili to rozważnie, według zaplanowanej strategii, bo tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo, o system komunikacyjny miast, o coś z czego w przyszłości wszyscy będziemy korzystać” – mówił podczas swojego wystąpienia Bartłomiej Bodio – Przewodniczący Parlamentarnego Zespół ds. ITS i Logistyki.
W imieniu Urzędu Miasta Torunia uczestników spotkania przywitał Prezydent miasta –  Michał Zaleski.
‘Inteligentne Systemy Transportowe w Polsce muszą znaleźć należne im miejsce. Spotkaliśmy się  dzisiaj by uświadomić wszystkim, którzy tematyką ITS dopiero zaczynają się zajmować, że jest to właściwie jedyne rozwiązanie, ponieważ w mieście takim jak Toruń nie ma możliwości stałego zwiększania pojemność ulic, można natomiast wprowadzić rozwiązania, które  nie tylko usprawnią przepływ ruchu ale poprawią także bezpieczeństwo i zwiększą efektywność całego systemu transportowego”– mówił podczas seminarium Prezydent Torunia – Michał Zaleski.
Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas seminarium rozpoczął Adrian Mazur z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, który przedstawił zaprogramowane działania podjęte na rzecz wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych.
Szymon Puczyński z Centrum Unijnych Projektów Transportowych mówił o wdrażanych rozwiązaniach ITS w projektach realizowanych w ramach POIiŚ.
Tomasz Tupalski z Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przedstawił główne założenia Systemu Zarządzania Ruchem w Toruniu.
Planowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAME
”ITS w wymiarze toruńskim usprawni transport w mieście, zwiększy bezpieczeństwo, a także da nam możliwość sterowania ruchem.”  tłumaczył podczas seminarium kierownik działu utrzymania i ewidencji ulic Tomasz Tupalski.
W dalszej części spotkania Prezes ITS POLSKA – Marek Litwin omówił wyzwania związane z wdrażaniem ITS, a także rolę Architektury FRAME.
Ostatnim elementem seminarium były wystąpienia przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Andrzeja Kobuszewskiego oraz Ziemowita Cyndrowskiego, którzy omówili strategię wdrażania ITS na drogach krajowych w oparciu o Krajowy System Zarządzania Ruchem (KSZR) i przedstawili założenia współpracy GDDKiA z Interesariuszami KSZR z wykorzystaniem Architektury FRAME.

Galeria:

Planowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAMEPlanowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAMEPlanowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAMEPlanowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAMEPlanowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAMEPlanowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAMEPlanowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAMEPlanowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAMEPlanowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAMEPlanowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAMEPlanowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAMEPlanowanie zintegrowanego systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury FRAME