Cała treść

Gminy już planują programy gospodarki niskoemisyjnej

21 maja 2014 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano pierwszych pięć umów o dofinansowanie na tworzenie programów gospodarki niskoemisyjnej w Łodzi, Bydgoszczy, Ełku, Puławach i gminie Wyry z powiatu mikołowskiego wspartych  z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, to pierwszy krok do możliwości skorzystania z unijnego wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Samorządowe plany uwzględniać będą inwestycje i przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej (tj. modernizacja energetyczna budynków czy transport przyjazny środowisku), zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji niskiej emisji. Oczekuje się również podjęcie działań mających wpływu na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii poprzez m.in. edukację oraz współpracę z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami.
Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

  • 20 proc. zredukować emisje gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;
  • 20 proc. zwiększyć udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 15 proc.);
  • 20 proc. zwiększyć efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (z ang. business as usual ) na rok 2020.

Łącznie, w ogłoszonym w ubiegłym roku konkursie, wpłynęło 764 wniosków, z których ostatecznie plany zrealizuje blisko tysiąc zainteresowanych gmin. W konkursie bowiem pojawiło się sporo wniosków grupowych. Kolejna setka umów jest już w przygotowaniu a ocena pozostałych wniosków jest na ukończeniu. Wnioskowane wsparcie to 45 mln zł środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)