Cała treść

Sesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych – relacja ze spotkania

Sesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych - relacja ze spotkaniaDnia 27 maja 2014 r. w Warszawie odbyła się Sesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych, organizowana przy POLSKIM KONGRESIE ITS 2014. Sesja adresowana była przede wszystkim do przedstawicieli polskich firm, uczelni i samorządów, którzy chcieli skonsultować konkretne pomysły na ubieganie się o środki z programów horyzontalnych.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu oraz stowarzyszeniem ITS POLSKA.
Sesję prowadzili: Filip Skawiński z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Marek Litwin – prezes ITS POLSKA, poseł Bartłomiej Bodio z sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Paweł Stelmaszczyk, specjalny wysłannik Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu, odpowiedzialny za projekty transportowe w Polsce w ramach instrumentu Łącząc Europę, który w praktyczny sposób wyjaśnił możliwości korzystania z CEF.
Tematy poruszane podczas spotkania obejmowały przede wszystkim zagadnienia dotyczące wytycznch TEN-T i Connecting Europe Facility,  możliwości dofinansowania projektów ITS, wsparcia dla innowacyjnych rozwiązań w transporcie, a także procedur naboru i ewaluacji projektów oraz wymogów formalnych dla projektów.

O CEF:

Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy fundusz, przeznaczony na realizację projektów dotyczących rozwoju, budowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury, w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji. Do roku 2016 Polska może wykorzystać z tego źródła ok. 4,4 miliarda EUR.

Galeria:

Sesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych - relacja ze spotkaniaSesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych - relacja ze spotkaniaSesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych - relacja ze spotkaniaSesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych - relacja ze spotkaniaSesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych - relacja ze spotkaniaSesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych - relacja ze spotkaniaSesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych - relacja ze spotkaniaSesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych - relacja ze spotkaniaSesja Komisji Europejskiej dotycząca programów horyzontalnych - relacja ze spotkania