Cała treść

Stowarzyszenie „ECO-Mobilność”

W dniu 11 czerwca br. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia „ECO-Mobilność” z siedzibą w Warszawie, które jest zrzeszeniem osób fizycznych, związanych z tematyką mobilności i jej innowacjami.
Do celów stowarzyszenia należą:

  • wspieranie projektów związanych z wprowadzeniem nowych, innowacyjnych technologii w dziedzinie transportu i mobilności ludności,
  • kształtowanie nowego podejścia w projektowaniu systemów transportowych w aglomeracjach miejskich,
  • ochrona własności intelektualnej,
  • wpieranie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu nowych rozwiązań dla mobilności mieszkańców,
  • promowanie ekologicznych form transportu,
  • działania na rzecz dostosowania nowoczesnych środków transportu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obecnie realizowana jest procedura formalnego zarejestrowania stowarzyszenia.
Prezesem zarządu stowarzyszenia został inicjator przedsięwzięcia – prof. Włodzimierz Choromański. Biorący udział w spotkaniu – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego dr hab. inż. Marcin Ślęzak oraz dr inż. Tomasz Kamiński – zostali członkami założycielami stowarzyszenia.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)