Cała treść

Neurosoft stworzy największe w Polsce Centrum ITS

W czerwcu tego roku Neurosoft podpisał umowę z PARP, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: działanie 4.4, na realizację projektu “Utworzenie centrum zarządzania inteligentnymi systemami transportu drogowego (ITS/BRD) w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe”.Celem projektu jest utworzenie nowego działu usług w zakresie systemów BRD/ITS, działającego w oparciu o nowy model biznesowy. Jego podstawę stanowić będą:

  • urządzenie rejestrujące nowej generacji NeuroCamera, stanowiące inteligentny, kompaktowy system optyczny (tzw. smart camera), który na podstawie analizy obrazu rzeczywistego pozyskuje informacje o zdarzeniu drogowym zgodnie z zaimplementowaną funkcjonalnością; urządzenie przystosowane jest do połączenia z innymi kamerami w autonomiczne układy rejestrujące i śledzące pojazdy w punktach pomiarowych bez udziału systemu nadrzędnego.
  • innowacyjna metoda implementacji i serwisowania systemów, oparta na tzw. „chmurze obliczeniowej” (cloud ITS), oferująca użytkownikom zarówno platformę obliczeniową (oprogramowanie, zarządzanie dostępem, informacje dla użytkowników), jak również platformę pomiarową (urządzenia rejestrujące różnego typu).

„NeuroCamera jest unikalnym w skali międzynarodowej rozwiązaniem, znacząco przewyższającym funkcjonalnością obecną ofertę najlepszych dostawców światowych„ – zapewnia Cezary Dołęga, Wiceprezes a zarazem twórca algorytmu wykorzystywanego w NeuroCamerze.
Wprowadzenie na rynek innowacyjnej metody implementacji i serwisowania systemów ITS/BRD oraz nowego zaawansowanego technologicznie produktu pozwoli na osiągnięcie znacznej przewagi technologicznej i ekonomicznej nad konkurencją regionalną, krajową oraz światową, działającą w tej dziedzinie.
Spółka od kilku lat konsekwentnie rozwija systemy opierające się na technologii sieci neuronowych rozpoznających zawartość obrazów. Istotny skok technologiczny został dokonany w ramach projektu ISKIP, który został zrealizowany w konsorcjum z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, w ramach POIG 1.3.1 (www.iskip.edu.pl).
Centrum ma powstać do końca 2015 roku. Do tego czasu firma będzie zatrudniać specjalistów z branży z całej Polski.

Autostrady v2

(Źródło: Neurosoft Sp. z o.o.)