Cała treść

Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną: użytku publicznego-certyfikowanymi, o ograniczonej certyfikacji i użytku wyłącznego w Polsce – relacja z konferencji

 „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. LublinW dniach 25-26 listopada 2014 r. w Lublinie odbyła się konferencja pn. „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną: użytku publicznego-certyfikowanymi, o ograniczonej certyfikacji i użytku wyłącznego w Polsce”. Organizatorem wydarzenia było: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA-Regionalny Oddział Lubelski.
Patronat nad seminarium objęli Sejmowa Komisja Infrastruktury, Sejmowa Podkomisja Stała ds. Transportu Lotniczego, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. ITS, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wojewoda Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublina oraz Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.
W seminarium wzięło udział blisko 80 osób – reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych, przedstawicieli środowiska naukowego oraz specjalistów związanych z transportem lotniczym.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Stanisław Żmijan – przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.
”Nie ma wątpliwości, że istnieje potrzeba dokonania zmian w prawie, by skutecznie włączyć się w proces tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, której głównym celem jest zwiększenie wydajności systemu zarządzania ruchem „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublinlotniczym i ułatwienie wprowadzania nowych technologii.” – mówił podczas konferencji poseł Żmijan.
Celem konferencji było zapoznanie operatorów lotnisk cywilnych w Polsce z najnowszymi tendencjami usprawnienia ruchu lotniczego, wszystkich rodzajów lotnisk i lądowisk cywilnych, wynikającymi z aktualnych światowych osiągnięć techniki lotniczej i wytycznych Komisji Europejskiej. Konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń zarządzających lotniskami i przestrzenią powietrzną z całej Polski. Ponadto stała się również płaszczyzną wymiany opinii praktyków i naukowców związanych z transportem lotniczym w obliczu istniejącej sytuacji politycznej i gospodarczej Europy, co może w przyszłości mieć pozytywny wpływ na dalsze rozwiązania prawne w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu lotniczego.
Podczas dwóch dni obrad wygłoszono 28 prezentacji, które podzielono na następujące bloki tematyczne:

 • Zarządzanie ruchem lotniczym i bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej;
 • Zarządzanie ruchem lotniczym  i bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej i w porcie lotniczym;
 • Bezpieczeństwo elektroniczne startów, lotów i lądowań, szkolenie personelu latającego i naziemnego. Infrastruktura lotniskowa;
 • Infrastruktura lotniskowa i wzajemne oddziaływanie lotniska na otoczenie i otoczenia na lotnisko.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był wspólny spacer z przewodnikiem oraz uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się restauracji Ceska Pivnica.
 „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin
Drugiego dnia konferencji odbyła się wizyta w Porcie Lotniczym Lublin w drugą rocznicę jego otwarcia, w trakcie której uczestnicy mogli zapoznać się z pracą Portu i perspektywami jego rozwoju.
Program konferencji został skonsultowany z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a także z wybitnymi specjalistami z wielu uczelni technicznych i ekonomicznych.
Partnerami wspierającymi konferencji zostali: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, El-Instal, REKMA, Port Lotniczy Szymany, Budimex, Polconsult, PZL-Świdnik oraz KMT.

Galeria:

 „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin „Zrządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną...'' 25-26.11.2014r. Lublin