Cała treść

W drodze do elektromobilności

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Energii opracowało kompleksowy program wprowadzenia autobusów elektrycznych do polskich miast. Podczas konferencji na Politechnice Warszawskiej zaprezentowano założenia Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce.
“W Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pokazaliśmy 5 filarów wzrostu gospodarczego Polski. Pierwszym z nich jest reindustrializacja.  Ogłaszany dziś Plan Rozwoju Elektromobilności jest jedną z ważnych elementów tego filaru. Do roku 2025 chcemy zbudować silny przemysł autobusów elektrycznych. Planujemy stworzyć rynek e-autobusów o wartości dodanej 2,5 mld zł rocznie”– zapowiedział wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki.
“Wspierając elektromoblilność nie tylko stawiamy na polską myśl techniczną czy potencjał drzemiący w młodych naukowcach, również Politechniki Warszawskiej. Stawiając na e-mobliność świadomie wybieramy bardziej zrównoważony rozwój. Rozwój odpowiedzialny”  – dodał wicepremier M. Morawiecki.
Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawiała program e-Bus, którego celem jest stworzenie polskiego autobusu elektrycznego. Jego kluczowe komponenty to bateria, falownik, układ napędowy oraz infrastruktura ładująca, które będą produkowane w kraju przy wsparciu rodzimego potencjału naukowo-badawczego.
“Dziś tworzymy warunki i wysyłamy impuls do polskiej branży motoryzacyjnej, żeby zajęła mocną pozycję na nowo tworzącym się rynku.”  – podkreślała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Środki na ten cel będą pochodziły z Funduszy Europejskich, Polskiego Funduszu Rozwoju, a także od partnerów przemysłowych.
W kolejnych krokach planowane jest ogłoszenie konkursów z zakresu B+R, zaproszenie firm do udziału w projekcie oraz wybór miast pilotażowych.
Założenia Planu na Rzecz Rozwoju Elektromobilności przedstawiono podczas konferencji w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa osiągnięć Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej z zakresu szeroko rozumianej elektromobilności.
Przedstawiono także samochód elektryczny z wodorowym magazynem energii. HYDROCAR PREMIER jest projektem zrealizowanym wspólnie przez Riot Technologies – firmę spin-off Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Samochód jest unikatową konstrukcją opracowaną przez zespół inżynierów i naukowców, przy współpracy z wieloma firmami zewnętrznymi. Jest to prototyp dwuosobowego sportowego samochodu typu roadster wyposażonego w napęd elektryczny. Energia do poruszania się samochodu zmagazynowana jest w dwóch rodzajach akumulatorów oraz w specjalnie zaprojektowanym magazynie wodoru.
 Budowa auta z napędem wodorowym zrealizowana została jako demonstrator technologii w ramach projektu finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka. 

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)