Archiwum autora: Iwona Litwin

W Montrealu trwa Światowy Kongres ITS

W dniach 29 października – 2 listopada w Montrealu odbywa się XXIV Światowy Kongres ITS 2017. Tegorocznym gospodarzem kongresu jest Kanada. Wydarzenie zostało przygotowane przez ITS America w połączeniu z ITS Canada, a jego współorganizatorami są ITS Europe i ITS Asia-Pacific.

Czytaj całość

Inteligentny System Transportu ITS-Wrocław

W dniu 3 września 2009 r. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na „Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu w zakresie funkcji kluczowych”. Wnioski o dopuszczenie do udziału w powyższym postępowaniu złożyło 7 wykonawców.

Czytaj całość

Inteligentny system transportu ITS Wrocław

Wywiad “Przeglądu ITS” na temat wdrożenia projektu „Inteligentny system transportu ITS Wrocław”. Odpowiedzi udzielił Błażej Trzcinowicz, kierownik projektu ITS Wrocław.

Czytaj całość

Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce

Wywiad „Przeglądu ITS” z Maciejem Jankowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Czytaj całość