Wydarzenia

Seminarium „Rozbudowa istniejących systemów ITS – nowe możliwości funkcjonalne dzięki rozwojowi technologii”

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA ma przyjemność zaprosić do udziału w seminarium pt.: „Rozbudowa istniejących systemów ITS – nowe możliwości funkcjonalne dzięki rozwojowi technologii”, które odbędzie się 26 września 2017 r. w Warszawie. Patronat Medialny zapewniają: www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl.

Czytaj całość

Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo

Jak gospodarować środki z UE na rzecz rozwoju transportu publicznego? Jak zrównoważyć mobilność miejską? Jak poprawić bezpieczeństwo korzystania z transportu zbiorowego? Jak zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko? To tylko niektóre z tematów, które będą poruszone podczas III edycji „Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo”, które odbędzie się 30 sierpnia br. w […]

Czytaj całość

1 mld euro z Instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze transportu

Komisja Europejska przedstawiła krajom Unii Europejskiej propozycję podziału środków z budżetu trzeciego konkursu o wsparcie projektów transportowych z Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Polska ma otrzymać ok. 824 mln euro dla 10 projektów, których łączna wartość wynosi ok. 1 mld euro.

Czytaj całość

Projekt budowy systemu kolei dużych prędkości w Polsce

Dnia 14 czerwca 2017 r. w Warszawie odbędzie się zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konferencja: „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce”.

Czytaj całość

Konferencja „Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym”

Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym WT PW w dniu 20 czerwca 2017 roku organizuje jednodniową konferencję naukowo-techniczną. Celem konferencji jest prezentacja szerokiego spektrum zagadnień poświęconych interfejsom w zakresie obejmującym zagadnienia techniczne, wdrożeniowe, regulacji techniczno-prawnych, wymagań, projektowania, doświadczeń wdrażania i certyfikacji interfejsów a także innej szeroko rozumianej problematyki związanej z interfejsami.

Czytaj całość

Zrównoważona mobilność – wyzwania i szansa dla miast

Miasta dla ludzi, czyli jak realizować koncepcję zrównoważonej mobilności w Polsce? Nad tą kwestią debatowali uczestnicy organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju konferencji „Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast” w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w podrzeszowskiej Jasionce. Konferencji towarzyszyła wystawa prezentująca nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii ITS, infrastruktury, ekologicznego taboru. Uczestnicy mieli również możliwość odwiedzenia rzeszowskich centrów […]

Czytaj całość

Seminarium – „Dane o ruchu w analizach kosztów i korzyści projektów transportowych”

25 maja 2017 r. w Warszawie spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, JASPERS, CUPT, beneficjenci programów unijnych, konsultanci oraz reprezentanci świata nauki.

Czytaj całość

Szkolenie w Rzymie dotyczące wspólnych przedsięwzięć z obszaru Transport

Zespół ETNA2020 zaprasza na szkolenie dla NCP’s dotyczące wspólnych przedsięwzięć programu Horyzont 2020 z obszaru Inteligentny, zielony i zintegrowany transport. Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca 2017 r. w Rzymie.

Czytaj całość

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce”

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest organizatorem konferencji „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce”, która odbędzie się w 14 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Czytaj całość

Konferencja „Zrównoważona mobilność miejska – wyzwania i szanse dla miast”

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji poświęconej zrównoważonej mobilności miejskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 czerwca br. w Rzeszowie – Jasionce. Przedstawiciele innowacyjnych firm, administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego,  oraz eksperci będą rozmawiać na temat doświadczeń, trendów i możliwości rozwoju ekomobilności.

Czytaj całość