Artykuły

Godzinowe natężenie ruchu pojazdów na drodze publicznej wewnątrz-osiedlowej w Będzinie – Osiedle Syberka

Z uwagi na systematyczny wzrost liczby pojazdów (rys. 1) jak również natężenia ruchu na drogach obszarów miejskich i zamiejskich (rys. 2), wydaje się zasadnym zwrócenie uwagi na występujące natężenie ruchu pojazdów poza głównymi układami drogowymi. Dlatego zrealizowano pomiary natężenia ruchu pojazdów na odcinku drogi gminnej – drogi publicznej, jednak będącej drogą przechodzącą w całości wewnątrz […]

Czytaj całość

10 lat ITS POLSKA

Rozmowa „Przeglądu ITS” z pomysłodawcą, współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia ITS POLSKA, Markiem Litwinem. Dr inż. Marek Litwin jest dziś dyrektorem ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Poboru Opłat  w Windsor-Detroit Bridge Authority, Spółce Skarbu Państwa Kanady (Crown Corporation, Government of Canada), która została powołana do budowy największego, mostowego przejścia granicznego pomiędzy USA i Kanadą w systemie […]

Czytaj całość

X Jubileuszowy Polski Kongres ITS – relacja z wydarzenia

W dniach 16-17 maja br. w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbyła się X jubileuszowa edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 350 osób z firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportu, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej.

Czytaj całość

„SMART CITY – założenia i perspektywy” – relacja z kongresu

28 marca 2017 roku w Hotelu Airport Okęcie odbyła się X edycja kongresu: „SMART CITY – założenia i perspektywy”. Nadrzędnym celem wydarzenia było propagowanie idei inteligentnych miast. W konferencji uczestniczyli włodarze polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu.

Czytaj całość

Infrastruktura Polska & Budownictwo – relacja z konferencji

Zakończyła się VIII edycja konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo” pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, podczas której przedstawiciele najważniejszych spółek sektorów debatowali o najważniejszych kwestiach dotyczących branży.

Czytaj całość

Nowoczesny, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Białymstoku – relacja z seminarium

Ponad 70 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w seminarium pn. „Nowoczesny, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Białymstoku”, które odbyło się w dniach 12-13 stycznia 2017 r. w Hotelu Esperanto w Białymstoku. Organizatorem wydarzenia było ITS POLSKA wraz […]

Czytaj całość

Rzeszowski Inteligentny System Transportowy – relacja z seminarium

W dniach 24 – 25 listopada 2016 roku w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyło się seminarium pn. „Rzeszowski Inteligentny System Transportowy”. Impreza zgromadziła ponad 110 uczestników (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy). Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz Gmina Miasto […]

Czytaj całość

Seminarium „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Olsztynie”– relacja z wydarzenia

Blisko 100 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w seminarium pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Olsztynie”, które odbyło się w dniach 29-30 września br. w Hotelu Warmiński w Olsztynie. Organizatorem wydarzenia było ITS POLSKA wraz z […]

Czytaj całość

Na drodze do inteligentnych miast

SMART CITIES Podczas dyskusji o inteligentnych systemach transportowych (ITS) w Polsce często słychać głosy, że miasta, w których je zastosowano są niczym samotne wyspy na mapie kraju. Tymczasem w Polsce w ostatnich latach zbudowano kilka nowoczesnych, ogólnokrajowych systemów ITS.

Czytaj całość

NIK o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów na drogach publicznych

Obecny system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego nie umożliwia skutecznej ochrony pieszych i rowerzystów. Działania publicznej administracji drogowej nie doprowadziły do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. Poprawiło się co prawda bezpieczeństwo pieszych, wciąż jednak w Polsce nadal co trzeci zabity na drodze to pieszy, podczas gdy w UE – co piąty. Na niezadowalający stan bezpieczeństwa […]

Czytaj całość