Cała treść

Wspólny System Rozliczeń

Przedstawiciele najważniejszych, polskich firm kolejowych podpisali w Warszawie list intencyjny w celu utworzenia wspólnego systemu rozliczeñ za przejazdy pociągami. W skład uczestników projektu wchodzą: PKP Przewozy Regionalne, PKP Intercity, Koleje Dolnośląskie, Koleje Mazowieckie, WKD, SKM (Trójmiasto) i Arriva PCC.

Zarządcą projektu będą Przewozy Regionalne. System, który może zacznie funkcjonować z koñcem tego roku, ma zdjąć z pasażera konieczność sprawdzania, który operator obsługuje wybrane połączenie. Wraz z uruchomieniem systemu będziemy mogli kupić bilet w jednej kasie na wybraną relację, bez względu na ilość przesiadek i organizatorów przewozów. System pomoże firmom rozliczyć się ze sprzedanych biletów w czasie rzeczywistym.

System ma być dostosowany do dodania w przyszłości kolejnych przewoźników kolejowych, a także drogowych.