Cała treść

GPS w autocysternach Orlen Transport

W sierpniu bieżącego roku flota autocystern Orlen Transport, wchodząca w skład grupy PKN Orlen, zostanie wyposażona w urządzenia GPS. Mają one na celu przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa kierowców i przewożonych ładunków oraz wzrost kontroli nad każdym ze 190 pojazdów.

System o nazwie DS Flota został opracowany przez jedną z poznańskich spółek informatycznych. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 500 tys. zł.