Cała treść

Kolejne biletomaty w Poznaniu

Poznański Zarząd Transportu Miejskiego chce kupić 10 biletomatów za kwotę ponad miliona złotych. Dołączą one do 40 takich urządzeń już istniejących.

Biletomaty cieszą się w Poznaniu dużą popularnością. Świadczy o tym ilość sprzedanych biletów w okresie od marca do czerwca bierzącego roku. W 40 biletomatach sprzedano w tym czasie bilety za 1,5 mln złotych. Lecz zakup nowych urządzeń jest zależny od ilości pieniędzy zapisanych w budżecie na działania ZTM, o których zadecyduje Rada Miasta.