Cała treść

ETCS na Centralnej Magistrali Kolejowej

Do 20 czerwca 2011 roku na Centralnej Magistrali Kolejowej zostanie stworzony system ETCS. Zwycięzcą przetargu ogłoszonego przez PKP Polskie Kolejowe zostało polsko-austriackie konsorcjum firm: Thales Rail Signalling Solutions Sp. z o.o. i LinieThales Rail Signalling Solutions Gesmbh.

Przedmiotem przetargu jest Europejski System Sterowania Pociągiem ETCS (European Train Control System). Wchodzi on w skład Unijnego systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System), który ma zapewnić bezproblemowe przejazdy kolejowe po sieciach różnych państw europejskich bez konieczności zmiany maszynistów i lokomotyw.
Wartość kontraktu wynosi 50,1 mln zł (brutto).

Wdrożenie systemu ETCS na poziomie pierwszym zapewni:

  • kompatybilność systemów kolejowych różnych krajów europejskich,
  • bezpieczną kontrolę jazdy pociągów,
  • uzyskanie pierwszego w Polsce systemu sygnalizacji kabinowej,
  • przejazd pociągów z maksymalną prędkością 200 km/h.