Cała treść

Pomarańczowe skrzyżowanie

Wrocławski magistrat i Stowarzyszenie "Linia życia" rozpoczęły we Wrocławiu eksperyment z zakresu bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Na skrzyżowaniu ulic Powstañców Śląskich i Swobodnej nawierzchnia jezdni została pomalowana na wyraźny, pomarañczowy kolor.

Ma to pobudzić czujność kierowców, którzy w tym miejscu często łamią przepisy kodeksu drogowego. Obecnie trwają obserwacje zachowañ kierowców przejeżdżających przez skrzyżowanie. Jeśli pilotażowy program zakoñczy się sukcesem możemy się spodziewać takich samych rozwiązañ na pozostałych newralgicznych wrocławskich skrzyżowaniach. Podobne oznaczenia znalazły już zastosowanie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.