Cała treść

Milionowy Start-Stop

Według norm Nowego Europejskiego Cyklu Jazdy (NECJ) systemy Start-Stop obniżają zużycie paliwa i emisję CO2 o 5%, a w jeździe miejskiej nawet o 8%. Nie dziwi zatem fakt, iż już milion aut jest wyposażonych w ten systemem.

Jego działanie opiera się na wyłączaniu silnika w czasie zatrzymania pojazdu np. na czerwonym świetle, a następnie uruchamianiu go automatycznie w chwili naciśnięcia przez kierowcę pedału sprzęgła. System składa się przede wszystkim ze specjalnych rozruszników firmy Bosch, wydajnego akumulatora odpornego na dużą ilość ładowań i rozładowań oraz oprogramowania sterującego. Dodatkowo uzupełniają go liczne czujniki: akumulatora, położenia wału korbowego i pedałów. Dwa pierwsze czujniki określają stan naładowania akumulatora oraz pomagają w oszacowaniu ilości energii potrzebnej do rozruchu silnika. Gromadzone przez nie informacje trafiają do pokładowego centrum dystrybucji energii. Takie rozwiązanie ma zagwarantować, że system zatrzyma silnik tylko w sytuacjach, gdy będzie dysponować odpowiednią ilością energii by go następnie wzbudzić.
Według prognoz do 2012 roku co drugi nowy samochód w Europie będzie wyposażony w technologię Start-Stop.