Cała treść

Polsko-ukraińskie przewozy kombinowane

Pojawiła się szansa na wzrost znaczenia transportu kombinowanego w wymianie towarowej na linii Polska – Ukraina. Koleje obu pañstw podpisały dokument, w którym zobowiązują się do obniżenia stawek za przewozy transportem kombinowanym. Strona polska obniży stawki o 15%, a ukraiñska o 20%.

To kolejny krok do ożywienia wymiany towarowej między dwoma krajami tą drogą. Przypominamy, że w marcu br. wznowiono kursowanie pociągu transportu kombinowanego "Jarosław" z Kijowa do Sławkowa. Pociąg na terenie Polski porusza się jedyną w kraju linią szerokotorową co w znacznym stopniu zmniejsza jego czas odprawy na granicy.