Cała treść

Najnowocześniejsze metro świata

Najnowocze¶niejsze metro ¶wiata zostało wła¶nie oddane do użytku w Dubaju. Powstało kosztem 7 mld dolarów i jest przystosowane do obsługi nawet 200 mln pasażerów rocznie.

Jej powstanie wymusił rosnący ruch drogowy w Dubaju związany z rzeszą odwiedzających je turystów oraz rosnącą liczbą mieszkańców miasta. Składy, dostarczone z Japonii, będą sterowane przez komputery w związku z czym nie będzie w nich maszynistów. Z personelu w poszczególnych składach spotkamy za to specjalnie wyszkolonych animatorów, którzy będą odpowiedzialni za pomoc pasażerom w razie awarii lub wypadku.