Cała treść

Wadliwe zdjęcia ze stołecznych fotoradarów

Aż 32 procent zdjęć wykonanych przez stołeczne fotorejestratory zostało niedopuszczonych do dalszego postępowania. Przyczyną tak wielu wadliwych zdjęć są źle ustawione urządzenia rejestrujące.

Stanowi to ponad 7 tysięcy fotografii, na których występują braki uniemożliwiające dalszą weryfikację kierowcy lub jego pojazdu. Na wielu zdjęciach występują błędy typu:

  • widoczny jest tylko kierowca bez widocznego numeru rejestracyjnego,
  • nieczytelny lub niepełny jest obraz numeru rejestracyjnego,
  • obraz jest nieczytelny ze względu na odbicie światła słonecznego od mokrej jezdni,
  • na zdjęciu widocznych jest kilka samochodów.