Cała treść

Zmiana form wsparcia dla transportu intermodalnego

W grudniu bieżącego roku wejdzie w życie nowy taryfikator określający koszt dostępu do infrastruktury kolejowej. Zostanie on uproszczony do dwóch kategorii pociągów, tj. pasażerskich i towarowych. Tym samym znikną preferencyjne ceny dla transportu intermodalnego.

Aby zapobiec spowolnieniu jego rozwoju Ministerstwo Infrastruktury wraz z ministerstwem Środowiska opracowują dla tego rodzaju transportu nowe instrumenty wsparcia. Szczegóły będą znane pod koniec tego roku.