Cała treść

GIS i GPS w służbie ratownikom górskim

Zespół Geodezji i Baz Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizuje projekt, który ma zwiększyć skuteczność i bezpieczeństwo podhalańskich ratowników górskich. Obecnie ratownicy GOPR posługują się wyłącznie urządzeniami nawigacji GPS, lecz zapewniają one informacje o terenie jedynie w dwuwymiarze.

Nowością będzie wykorzystanie precyzyjnych map cyfrowych GIS, które w połączeniu z danymi GPS pozwolą określić nie tylko lokalizację, lecz także ukształtowanie terenu. Pozwoli to już na etapie planowania akcji ratunkowej określić najdogodniejszą drogę dojścia do poszkodowanych oraz ich bezpieczną ewakuację. Mapy będą opracowywane w Centrum Koordynacji Ratownictwa Górskiego w Rabce.