Cała treść

Myto na drogach Unii Europejskiej już za 3 lata

Komisja Europejska przyjęła decyzję o uruchomieniu europejskiego systemu poboru opłat (EETS). Za 3 lata zostanie uruchomiona pierwsza część systemu obejmująca pojazdy o masie dopuszczalnej powyżej 3,5 tony.

Pozostali użytkownicy dróg zostaną włączeni do programu w 2014 roku. EETS ma pomóc ujednolicić sposób uiszczania opłat za przejazd płatnymi odcinkami dróg bez względu na kraj czy region. Obecnie wśród krajów Unii Europejskiej funkcjonuje kilka systemów poboru opłat, lecz nie są one ze sobą połączone. W rezultacie kierowca chcąc przejechać przez terytorium kilku państw będzie musiał wyposażyć swój pojazd w kilka urządzeń pokładowych, które są elementem systemu poboru opłat. To one rejestrują dystans przejechany płatnymi odcinkami oraz udzielają zarządcy tras informacje o wielkości i masie pojazdu. Decyzja Komisji Europejskiej ma zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Komisja Europejska określiła prawa i obowiązki poborców opłat, usługodawców oraz użytkowników. Dzięki systemowi EETS powinny w przyszłości zniknąć zatory drogowe tworzące się przy punktach poboru opłat.