Cała treść

Warszawska Karta Miejska także na krótkie terminy

W warszawskiej komunikacji miejskiej nastąpiła kolejna zmiana w kwestii dystrybucji biletów. Obecnie można bilety o krótszym terminie ważności niż 1 miesiąc kodować na biletach elektronicznych. Dotyczy to zarówno kart miejskich niespersonalizowanych jak i spersonalizowanych.

Nowe rodzaje biletów, które możemy zakodować na karcie miejskiej obejmują następującą ilość dni: 1, 3, 7, 14. Dodatkowo warszawski Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że z biletu 14-dniowego zakodowanego na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej na okaziciela może korzystać także osoba, która nie jest jej właścicielem.