Cała treść

Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów

W ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projekt Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ISKIP to rozwiązanie, które umożliwi automatyczne rozpoznawanie i identyfikację pojazdów poszukiwanych lub podejrzanych na podstawie numeru rejestracyjnego, typu, marki, modelu i koloru pojazdu.

W ten sposób poprawie ulegnie poziom bezpieczeństwa obywateli Polski. System poprawi jakość kontroli ruchu na przejściach granicznych oraz przyczyni się do wzrostu wykrywalności przestępstw związanych z kradzieżą pojazdów. Rezultaty projektu wykorzystywane będą przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Celną.