Cała treść

Przepisy nie regulują kwestii kamuflażu urządzeń pomiaru prędkość

Sprawa ukrytych fotoradarów w lubelskich koszach na ¶mieci została poruszona przez tamtejszą Gazetę Wyborczą kilka tygodni temu. O ustosunkowanie się do zasadno¶ci kamuflowania urządzeñ pomiaru prędko¶ci poproszone zostało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z o¶wiadczeniem ministerstwa wynika, że żadne przepisy nie regulują kwestię ukrywania fotoradarów w różnego rodzaju przedmiotach przy drodze.
Warto podkre¶liæ, iż ukryty lubelski fotoradar w krótkim okresie czasu wykonał zdjęcia blisko 1300 kierowcom. Lecz pojawia się pytanie. Czy urządzenia pomiaru prędko¶ci mają byæ źródłem szybkiego dochodu czy dbaæ o bezpieczeñstwo ruchu pojazdów na drodze. Zapraszamy do dyskusji na forum ITS Polska.