Cała treść

Przetarg na system lokalizacji położenia w wielkopolskich szynobusach

Władze województwa wielkopolskiego ogłosiły przetarg na instalację w autobusach szynowych systemu lokalizacji położenia pojazdu oraz monitorowanie ich parametrów technicznych w czasie jazdy. Dodatkowo zwycięzca zamówienia zainstaluje komputer pokładowy oraz serwer w bazie operatora.

Przetarg dotyczy 13 szynobusów wyprodukowanych przez zakłady PESA Bydgoszcz, typu: 218Ma i 218Md. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu powinni złożyć swoją ofertę do 03 listopada 2009.