Cała treść

Network of National ITS Associations Workshops and Meeting

15 i 16 Października w Pradze Stowarzyszenie ITS Polska uczestniczyło w Seminarium towarzyszącemu spotkaniu Sieci Stowarzyszeń Network of National ITS Associations. Gospodarzem wydarzenia było stowarzyszenie Czech & Slovak Intelligent Transport Systems & Services.

Referat na tamat promocji systemów ITS wygłosił Krzysztof Modelewski, który określił w niej wskazówki, którymi powinno się kierować przy budowie inteligentnych rozwiązań transportowych oraz podkreślił rolę Stowarzyszenia w promowaniu tych systemów. W drugim dniu odbyło się spotkanie Sieci Stowarzyszeń w którym uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń ITS z Europy oraz Herman Meyer prezes ITS Europe – ERTICO.  Poruszane kwestie dotyczyły utworzenia wspólnej platformy wymiany informacji o projektach ITS oraz współpracy ITS Nationals i ERTICO.