Cała treść

Cyfrowe nowości na drogach publicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada uruchomienie zaawansowanego systemu komputerowego, który w czasie rzeczywistym będzie informował kierowców o sytuacji na polskich drogach. Dane będą pochodzić z różnych źródeł, np.: policji, radia, telewizji, operatorów sieci komórkowych, firm obsługujących autonawigację, a nawet z automatycznych stacji meteorologicznych zlokalizowanych przy drogach.

System powiadomi nas o warunkach atmosferycznych na sieci dróg publicznych, o zakorkowaniu, wypadkach itp. Wszystkie dane zostaną zgeokodowane na mapie drogowej dostępnej w internecie.
Co ciekawe, dodatkowy moduł dystrybucji danych będzie rozsyłał informacje o utrudnieniach na drodze i zalecanych objazdach do wszystkich użytkowników satelitarnej nawigacji samochodowej.