Cała treść

Minirondo

Minironda funkcjonują w wielu miastach Polski. Mają postać niskonakładowych rozwiązań stosowanych w celu upłynnienia ruchu drogowego. Najczęściej powstają na skrzyżowaniach ruchliwych dróg niższego szczebla.

Na środku skrzyżowania drogowcy malują okrąg, często w kolorze czerwonym lub białym i ustawiają znaki wskazujące kierunek ruchu. Lecz czy tego typu rozwiązania rzeczywiście potrafią sprostać zadaniom, jakie się im powierza? Jednym z tych zadań jest uspokojenie ruchu. Jednak pojawia się pytanie, czy kierowca który dojeżdża do 'płaskiego' ronda wyznaczonego jedynie poprzez namalowane oznakowanie poziome, zastosuje się do znaków na drodze. Aby skutecznie zachęcić kierowców do podporządkowania się zasadom ruchu na minirondach należy zadbać aby jego środek wyróżniał się, np. nawierzchnią.