Cała treść

Pieniądze na śląski transport

Władze województwa ¶ląskiego 10 listopada wybrały projekty oraz listę rezerwową inwestycji. Uzyskały one pozytywną ocenę i dzięki temu uzyskają wsparcie finansowe w ramach Działania 7.2. Transport publiczny VII Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Warto¶ć ¶rodków przeznaczonych do rozdysponowania była najwyższa z możliwych do podziału w ramach jednego konkursu i wyniosła 69 750 000 Euro. W¶ród wybranych projektów o łącznej warto¶ci 285 mln zł znalazły się między innymi następujące inwestycje:
– budowa nowej linii tramwajowej w Częstochowie,
– zakup taboru (7 tramwajów, 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 132 autobusów),
– instalacja tablic zmiennej tre¶ci na przystankach komunikacji miejskiej.
Ostatnia z wymienionych inwestycji obejmie instalację 167 tablic zmiennej tre¶ci, które staną na przystankach. Będą informowały podróżnych o rzeczywistych godzinach odjazdów obsługujących je pojazdów komunikacji miejskiej.