Cała treść

System SARTRE

Rozpoczęły się prace nad systemem SARTRE (SAfe Road TRains for the Environment). Biorą w nich udział: brytyjski ośrodek badawczy Ricardo, szwedzki SP Technical Research Institute oraz Volvo.

Ideą system jest przede wszystkim poprawienie płynności ruchu na drogach oraz komfortu kierujących pojazdami. Ma także zredukować liczbę wypadków oraz wpłynąć na bardziej ekonomiczną i ekologiczną jazdę pojazdów silnikowych. System pozwoli "podłączyć" się pod kursujące autostradami tzn. pociągi samochodowe. Każdy kierowca będzie mógł do nich dołączyć wpisując w nawigacji docelowe miejsce podróży. System SARTRE automatycznie pokieruje naszym pojazdem oraz będzie utrzymywał odpowiednią odległość od innych pojazdów w kordonie. Kierowca zdecyduje kiedy będzie chciał odłączyć się od grupy. W czasie, gdy samochodem steruje system SARTRE, kierowca będzie mógł odpocząć. Wstępna koncepcja projektu, którego jazdy testowe rozpoczną się za dwa lata, przewiduje jazdę w jednym kordonie od 6 do 8 aut. System będzie preferował by na czele grupy znajdował się pojazd kierowcy zawodowego (np. autobusu, TIRa czy taksówki). W ocenie pomysłodawców, powszechne używanie systemu SARTRE, może nastąpić za około dekadę.