Cała treść

Internet na szynach

W wielu krajach Europy Zachodniej notuje się wzrost pasażerów korzystających z przewozów kolejowych. Przewoźnicy starają się kusić podróżnych w różnorodny sposób. Odpowiednia polityka cenowa, komfort, wygoda, bezpieczeństwo podróży to tylko niektóre z argumentów.

Lecz pojawił się kolejny. Coraz częściej kolej, także w Polsce stara się przyciągać podróżnych oferując im możliwość łączności z internetem w czasie jazdy pociągiem. Taki standard zapewnia GSM-R, który służy do łączności organizatora przewozów z pociągami, ale także może służyć podróżnym zarówno w celach rozrywkowych jak i biznesowych. GSM-R jest odpowiednikiem systemu GSM, który został dostosowany do wymogów kolei, w tym także kolei dużych prędkości poruszających się ponad 300 km/h. Z powodzeniem może być wykorzystywany jako nowoczesny nośnik wymiany danych oraz informacji głosowych.
W Polsce system GSM-R może docelowo zostać wdrożony przy ok. 15 tys. km torowisk kolejowych. Jak informuje Aneta Górecka – wiceprezes ds. sprzedaży Nokia Siemens Networks sp. z o.o. – budowa systemu GSM-R na długości ok. 1000 km na Węgrzech kosztowała ok. 200 mln euro. Ponad 85 proc. tej kwoty wyniósł koszt samej infrastruktury, w tym budowa stacji bazowych, a 15 proc. – technologia telekomunikacyjna.