Cała treść

Rybnik rozwija system dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach

Miasto Rybnik w latach 2010-2013 zrealizuje projekt 'Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik'. Cześć kosztów realizacji zadania zostanie pokryta z dofinansowania udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Dofinansowanie wyniesie 6 767 051,79 zł . Na ponad 110 przystankach na terenie całego miasta zostaną zamontowane tablice dynamicznej informacji pasażerskiej.
W Rybniku od kilku lat funkcjonują 2 tablice na przystankach: Rybnik Sąd i Rybnik Bazylika. Cieszą się one wśród mieszkańców dużą popularnością dlatego władze miasta chcąc rozwijać system elektronicznych tablic przystankowych. Warto dodać, że prócz tego systemu, Rybnik już dysponuje: e-biletem, systemem pozycjonowania autobusów, monitoringiem wizyjnym w autobusach oraz systemem monitoringu alarmowego. Tym samym Rybnik już za kilka lat będzie posiadał jeden z pierwszych w Polsce zintegrowany system elektronicznej obsługi w transporcie publicznym.