Cała treść

Konkurs SITK

W dniu 25 listopada w Warszawskim Domu Technika NOT Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP wręczyło nagrody laureatom konkursu na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny transportu.

Zwycięzcami zostali studenci Politechniki Warszawskiej, których promotorem był dr inż. Andrzej Brzeziński z Wydziału Inżynierii Lądowej. Była to pierwsza edycja konkursu. Organizatorzy już zapraszają do kolejnej w przyszłym roku.