Cała treść

Dynafleet wzbogacony o nową funkcję

System informacji transportowej Dynefleet, wyprodukowany przez Volvo Trucks, został powiększony o nową funkcję. Dzięki wykorzystywaniu technologii internetowej system posiada możliwość przesyłu danych z tachografu cyfrowego automatycznie do biura firmy transportowej.

Przesył danych odbywa się za pośrednictwem internetu, a dzięki wykorzystaniu kart kodowych uwierzytelniających użytkowników systemu, został zabezpieczony przed pobieraniem danych przez osoby nieupoważnione. Kierowca w czasie jazdy nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności związanych z obsługą nowej funkcji. To centrala zlokalizowana w biurze firmy transportowej decyduje, kiedy i jak często chce gromadzić dane ze wszystkich pojazdów wchodzących w skład jej floty transportowej. Dane są zapisywane na dysku i przechowywane przez okres zdefiniowany przez właściciela systemu. Na ich podstawie można prowadzić np. analizy wykorzystania pojazdów, czasu pracy kierowców, a nawet ich techniki jazdy.