Cała treść

ATM S.A. zbuduje sieć dla numeru 112

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA poinformowało, że najkorzystniejszą ofertę na budowę sieci obsługującej numer alarmowy 112, złożyła spółka ATM S.A. Wartośæ inwestycji ATM oszacowała na 490,2 mln zł.

Umowa między CPI MSWiA oraz spółką ATM S.A. zostanie podpisana w najbliższej przyszłości.
Tymczasem w Krakowie funkcjonuje już pierwsze z 18 planowanych w całej Polsce Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Centrum zostało uruchomione w kwietniu 2009 roku, a od nowego roku skończy się jego okres pilotażowy i będzie pracowało jako element systemu powiadamiania ratunkowego w województwie małopolskim. Podobne centra powstają także w miastach. Jednym z pierwszym, które utworzono było m.in. Centrum Ratownictwa Gliwice.