Cała treść

Biletomaty przypomną o konieczności wymiany karty miejskiej

Stołeczne biletomaty przypomną pasażerom o konieczno¶ci zamiany kart miejskich na spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie lub Elektroniczne Legitymacje Studenckie/Uczniowskie. Aby pasażerowie, którzy posiadają już nowe WKM lub ELS z przyzwyczajenia nie kodowali biletów na starych kartach, biletomaty zadadzą stosowe pytania przypominające o wymianie dokumentu.

Po wyborze przez pasażera opcji zakupu biletu długookresowego imiennego, na wy¶wietlaczu biletomatu pojawi się komunikat: "Bilet imienny może być zakodowany wyłącznie na spersonalizowanej WKM lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/Uczniowskiej. Czy posiadasz spersonalizowaną Kartę lub ELS?” Jeżeli pasażer potwierdzi posiadanie spersonalizowanej WKM lub ELS – naciskając przycisk „TAK” na ekranie – będzie mógł kontynuować zakup. Jeżeli takiej karty nie posiada i, zgodnie z prawdą, wybierze opcję „NIE”, na ekranie pojawi się informacja: "Na niespersonalizowanej WKM można zakodować wyłącznie bilety na okaziciela: długookresowe (30- lub 90-dniowy) lub krótkookresowe (dobowy, 3, 7- lub 14-dniowy)". Pasażer będzie mógł zakodować dowolny bilet na okaziciela, którego kodowanie jest możliwe na WKM, lub zrezygnować z zakupu. Komunikaty pojawią się we wszystkich automatach biletowych do 3 stycznia 2010 roku. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przypomina, że z biletów zakodowanych do końca 2009 roku jeszcze na starych, niespersonalizowanych kartach będzie można korzystać do 30 czerwca 2010 roku. Do tego dnia możliwe będzie także aktywowanie biletu zakupionego w 2009 roku.  Od 1 lipca 2010 roku spersonalizowana WKM stanie się jedynym no¶nikiem imiennych biletów długookresowych.