Cała treść

Konkurs na logo Śląskiej Karty Usług Publicznych

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zaprasza udziału w konkursie na znak graficzny, logo, ¦ląskiej Karty Usług Publicznych. LOGO pojawi się na tysiącach egzemplarzy karty ¦KUP oraz na wszystkich materiałach związanych z jej promocją, będzie więc niezwykle popularne, a jego projektant otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł.

¦ląska Karta Usług Publicznych ma trafić do mieszkańców aglomeracji katowickiej już za cztery lata. KZKGOP szacuje, że w pierwszym etapie trafi ona przynajmniej do 700 000 osób, potem nawet do miliona mieszkańców, którzy kartą będą mogli nie tylko zapłacić za przejazd autobusem czy tramwajem, ale także załatwić szereg spraw w urzędach miast: zapłacić podatki i opłaty gminne, parkingowe, a nawet regulować płatności za wstępy do muzeów, teatrów, ośrodków sportowych czy bibliotek. Prócz tego karta zawierać będzie też nośnik podpisu elektronicznego i identyfikację mieszkańca. Więcej informacji o konkursie dostępnych jest tutaj.