Cała treść

W Warszawie na ulicy Lucerny ZDM mobilizuje kierowców do respektowania dozwolonej prędkości

Na ulicy Lucerny w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich zamontował system zapobiegający przekraczaniu prędko¶ci wart 90 tysięcy złotych. Po wyremontowaniu nawierzchni wspomnianej ulicy kierowcy w rażący sposób zaczęli przekraczać dozwoloną prędko¶ć.

Miasto zareagowało systemem, który skutecznie ogranicza wykroczenia. Wzdłuż drogi zostały zamontowane 4 zestawy urządzeń, na które składają się: sygnalizator ¶wietlny, detektor ruchu oraz bateria solarna. Gdy czujni ruchu wykryje przekroczenie dozwolonej w tym miejscu prędko¶ci wówczas włącza czerwone ¶wiatło, które obliguje kierowcę do zatrzymania pojazdu. Po chwili czerwone ¶wiatło zmienia się ponownie na pomarańczowe migające i kierowca może jechać dalej. Łatwo się domy¶lić, że je¶li chcemy szybko przejechać ulicą Lucerny należy stosować się do dozwolonej prędko¶ci.