Cała treść

Rzeszowski SCATS powiększy się

W Rzeszowie realizowany jest kompleksowy projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny Rzeszowa i okolic”. W jego ramach rozszerzone zostanie funkcjonowanie systemu SCATS, którego pilotażowe testy rozpoczęły się w 2005 roku.

Do tej pory system SCATS koordynował liniowo 4 ważne skrzyżowania w centrum Rzeszowa, na których funkcjonują sygnalizacje akomodacyjne z pętlami indukcyjnymi. System integrował sygnalizatory na wszystkich 4 skrzyżowaniach zwiększając w ten sposób efektywność ich działania. Obecnie władze miasta ogłosiły Przetarg (kliknij), w ramach którego system koordynacji skrzyżowań zostanie znacznie rozszerzony. W stolicy Podkarpacia istnieje 48 sygnalizacji świetlnych, z czego 85% jest wyposażona w detekcję ruchu kołowego.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją pt. "System Sterowania Ruchem SCATS – doświadczenia z wdrożenia" Pana Krzysztofa Łakoty z Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Rzeszowie, która została przedstawiona na listopadowym seminarium Klubu Inżynierii Ruchu. Prezentacja jest dostępna na stronie portalu drogowego eDroga (kliknij).