Cała treść

Europejska strategia na rzecz bezpieczeństwa na drogach

Europejska Komisja Bezpieczeñstwa Transportu (ETSC) przedstawiła plan kluczowych działañ, które docelowo mają podnieść poziom bezpieczeñstwa na unijnych drogach. Najważniejszym celem, jaki komisja chce osiągnąć jest zmniejszenie liczby wypadków.

Z początkiem stycznia przewodnictwo w Unii Europejskiej objęła Hiszpania, która w ostatnich latach stała się jednym z wiodących krajów w zakresie bezpieczeñstwa drogowego. W latach 2001 – 2008 na hiszpañskich drogach liczba śmiertelnych wypadków zmalała aż o 44%. W najbliższym czasie opracowana ma zostać Unijna Polityka Bezpieczeñstwa Drogowego na następne 10 lat. Ma ona ograniczyć ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym i poważnymi obrażeniami o 40% w każdym pañstwie członkowskim oraz zmniejszyć o 60% liczbę śmiertelnych wypadków dzieci.