Cała treść

Elektroniczne myto na Słowacji

Od blisko miesiąca na słowackich drogach funkcjonuje system elektronicznego poboru opłat. Został on oparty na technologii satelitarnej GPS.

Jest to dogodne rozwiązanie dla obszarów o urozmaiconym rozmieszczeniu dróg objętych opłatami, które w odróżnieniu od technologii mikrofalowej nie wymaga dodatkowych nakładów przy rozbudowie systemu. Wadą jest natomiast koszt eksploatacji systemu, który jest droższy od wspomnianej technologii.
Funkcjonujący na Słowacji system elektronicznego myta pokrywa 2400 km dróg, a opłatami są objęte wszystkie pojazdy o maksymalnej masie dopuszczalnej ponad 3,5 t. Partnerem technologicznym przedsięwzięcia jest firma Siemens, która przed uruchomieniem systemu dostarczyła łącznie 80.000 urządzeń pokładowych niezbędnych do jego funkcjonowania.