Cała treść

Kolejne województwo z terminalami mobilnymi w pociągach Przewozów Regionalnych

Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach jest kolejnym jednostką wprowadzającą w pociągach Regio i InterRegio terminale mobilne. Od 22 stycznia bieżącego roku kolejne drużyny konduktorskie są wyposażane w nowe urządzenia.


Sprzedaż biletów przy użyciu terminali staje się kolejnym kanałem dystrybucji biletów w Przewozach Regionalnych. Co ważne, prócz sprzedaży biletów urządzenia okazały się bardzo pomocne przy zliczaniu pasażerów w pociągach oraz określania ich kierunków podróży. Pomoże to organizatorom komunikacji kolejowej lepiej planować nowe rozkłady jazdy. Każdy kto zakupi bilet jednorazowy w pociągu będzie mógł skorzystać z przysługujących mu ulg (np. studenckiej). W przyszłości konduktorzy będą mogli sprzedawać także bilety okresowe. Warto pamiętać, że kupując bilet w pociągu jesteśmy zwolnieni z dopłat (5zł) tylko w chwili, gdy na stacji na której wsiedliśmy, nie było czynnej kasy kolejowej.