Cała treść

Długookresowe bilety ZTM przez internet

Już niedługo wszyscy pasażerowie posiadający Warszawską Kartę Miejską – a jest ich już blisko 600 tys. – będą mogli skorzystać z nowego kanału dystrybucji biletów długookresowych.

Stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział umożliwienie pasażerom zakupu biletów miesięcznych i kwartalnych przez internet. W sieci będziemy mogli zamówić i opłacić bilet, a jego aktywację dokończymy w ogólnodostępnych urządzeniach bezstykowych, rozmieszczonych w różnych częściach miasta. Niestety nie jest jeszcze znany dokładny termin uruchomienia nowej usługi.