Cała treść

Parkowanie w San Francisco

W San Francisco rozpoczęły się testy nowego systemu wspomagania parkowania. Jego głównym elementem są liczne czujniki, które zostały rozmieszczone na miejscach przeznaczonych do parkowania.

Czujniki identyfikują czy miejsce jest zajęte przez inny pojazd czy wolne, a informacje przesyła do systemu. Dzięki satelitarnej łączności ze wszystkich miejsc objętych systemem, dane o wolnych miejscach trafiają do bazy. Informacje są dostępne dla kierowców poprzez różnego rodzaju nośniki (GPS, telefon, internet). Kierowca wjeżdżając do strefy śródmieścia z góry może zaplanować miejsce parkowania pojazdu bez potrzeby zbędnego jeżdżenia w poszukiwaniu wolnego miejsca.
Niestety system jest bardzo drogi. Koszt wyposażenia jednego miejsca parkingowego w detektor oraz serwisowanie go przez rok to wydatek rzędu 500$. W San Francisco wyposażono w ten sposób 6 tysięcy miejsc parkingowych. Władze miasta wydały na jego realizację ponad 3 mln $, mimo iż swym zasięgiem system objął jedynie 25 % miejsc parkingowych w centrum miasta.