Cała treść

System Informacji wizualnej na dworcu w Tarnowie

Tarnów będzie miał nowy system informacji wizualnej dla podróżnych. Przetarg związany z tą inwestycją rozpisał PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe.

Według informacji zamieszczonych na portalu Rynek Kolejowy – przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sytemu informacji wizualnej, opartego na tablicach informacyjnych zbudowanych z modułów znakowych i graficznych wykonanych w technologii LCD wraz z instruktażem pracowników zamawiającego dla dworca kolejowego w Tarnowie. System winien generować w sposób automatyczny informacje z serwera lokalnego, na którym winna być zainstalowana baza danych z rozkładem jazdy pociągów. Zamówienie przewiduje dostarczenie i zainstalowanie: dwóch tablic wielkoformowatowych "przyjazdy/odjazdy" (technologia LCD-TFT), zbiorczej tablicy LCD "odjazdy", trzech tablic LCD o przekątnej monitora 46 cali i jednej tablicy magnetycznej "rozkład jazdy" o wymiarach maksymalnych 7×1,6 m.
Termin zakończenia zbierania wniosków o udział w przetargu mija w poniedziałek, 29 marca.