Cała treść

LIDER ITS 2010: Zakończenie etapu pierwszego

Dobiegł koñca pierwszy etap konkursu o tytuł LIDER ITS 2010. Zgodnie z regulaminem 31 marca 2010 roku o godzinie 10:00 zakoñczył się czas przyjmowania zgłoszeñ do konkursu. Za wszystkie nadesłane prace dziękujemy.

Z przyjemnością informujemy, że LIDER ITS spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem z Pañstwa strony. Mimo, iż jest to pierwsza edycja konkursu, do redakcji Przeglądu ITS przyszło wiele ciekawych prac. Wszystkie zgłoszenia zostaną przekazane jury konkursowemu w składzie: mgr Piotr Krukowski,  dr inż. Marek Litwin, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Izabela Mitraszewska, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla, prof. Wojciech Suchorzewski (przewodniczący jury) i prof. Wojciech Wawrzyñski.
Po wstępnej weryfikacji prac i ich zatwierdzeniu przez jury listę wszystkich uczestników drugiego etapu konkursu podamy na stronach Przeglądu ITS i Stowarzyszenia ITS Polska. Zgodnie z punktem X regulaminu jury konkursowe ma czas na wyłonienie zwycięzców do 10 maja 2010 roku. Statuetki LIDER ITS 2010 zostaną wręczone najlepszym w czterech kategoriach w czasie III Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych.